PSS - PSS Worldwide

PROVJERITE CERTIFIKAT

E-KOMERC

POSTANI INSTRUKTOR

EVO

EDUKACIJA

TEČAJEVI

Email
Password
Obnovi lozinku
Email
Obnovi lozinku
Ti informiamo che a breve riceverai una e-mail che ti permetterà di modificare la tua password
Obnovi lozinku
Username non trovato in archivio.
Aggiorna indirizzo email
Aggiorna indirizzo email
E' stata inviata una email di conferma al nuovo indirizzo che hai specificato, la procedura di aggiornamento sarà completa non appena selezionerai il link di conferma.
Aggiorna indirizzo email
Si è verificato un errore durante la procedura di aggiornamento. Riprovare più tardi
Caricamento in corso...

Jump into PSS World

And enjoy teaching at 360 degrees

Jump into PSS World

And enjoy teaching at 360 degrees

            
Najibolji, uz dužno poštovanje prema svim ostalima.
PSS Worldwide je jedna od najvažnijih ronilaèkih asocijacija. Osnovana je iz strasti ronilaèkih profisionalaca sa iskustvom u edukaciji ronilaca više od 25 godina, danas obuèava tisuæe ronilaca svake godine.

PSS Worldwide je dio meðunarodne udruge ronilaèkih asocijacija RSTC Europe, koja ukljuèuje najvažnije asocijacije na svijetu.

Èlanstvo u RSTC-u je ujedno i potvrda svakoj asocijaciji da su njezini teèajevi kompatibilni sa standardima koji su definirani u svijetu, a ujedno i sa Europskim Normama

Standardi PSS-a koji se odnose na ronilaèke teèajeve slijede direktive EU Normi, (EN Standards) i ISO norme (International Organization for Standardization). Ova usklaðenost važna je obzirom da je PSS rasprostranjen diljem Europske Unije, a i svijeta.
Trening za 360 stupnjeva

PSS se bavi edukacijom svih kategorija ronilaca i na svim podruèjima djelovanja, od rekreativnog pa do tehnièkog ronjenja i apnee i ronjenja u spiljama. Ta velika raznolikost omoguæujeda svaki ronilac zadovolji svoje želje i interese.
PSS Asocijacija dijeli svoje edukacijske aktivnosti u èetiri osnovne grupe:
FREE DIVING: teèajevi ronjenja na dah.
RECREATIONAL: rekreativno ronjenje ukljuèuje teèajeve ronjenja na zrak i nitrox do 40 metara dubine i u bez dekompresijskom režimu.
TECHNICAL: teèajevi tehnièkog ronjenja koristeæi razne mješavine plinova, sve izvan granica rekreativnog ronjenja.
EMERGENCY: teèajevi u podruèju pružanja prve pomoæi, vezano prvenstveno za ronilaèke udese.
Nije za svakoga.

Divemasteri i Asistent Instructori sa brevetima neke druge meðunarodno priznate ronilaèke asocijacije mogu postati PSS Instruktori.

Iskusni ronioci na dah koji žele poduèavati apneu mogu postati PSS Instruktor ronjenja na dah.

PSS Scuba Instruktor sa puno iskustva u Tehnièkom ronjenju može postati PSS Tehnièki Instruktor.

Scuba Instruktori and Free Diving Instructors can become Emergency Instructors.

PSS profesionalne kvalifikacije su meðunarodno priznate i omoguæuju da PSS instruktor educira ronioce diljem svijeta.

Zahvaljujuæi kvaliteti svojih programa, PSS je postao meðunarodno prepoznat po cijelom svijetu, PSS profesionalci uživaju izvrsnu reputaciju diljem svijeta i meðunarodno su priznati.

Za dodatne informacije pisati na: info@pssww.org

EVO - Od strane najnaprednije ronilaèke asocijacije.
Pronaði više o edukaciji koja je izmijenila svijet ronjenja.
Pronaði zašto
Instructor Crossover Program
we have created the best programme possible so you can realize your desire to cross over to PSS
Proèitaj više
WED Project
Podržati i zaštititi podvodni ekosustav.
Poveznica
PSS standardi
Postati dio RSTC-a kvalificira PSS kao meðunarodnu ronilaèku trening agenciju.
Proèitaj više