PSS - PSS Worldwide

PROVJERITE CERTIFIKAT

E-KOMERC

POSTANI INSTRUKTOR

EVO

EDUKACIJA

TEČAJEVI

Email
Password
Obnovi lozinku
Email
Obnovi lozinku
Ti informiamo che a breve riceverai una e-mail che ti permetterà di modificare la tua password
Obnovi lozinku
Username non trovato in archivio.
Aggiorna indirizzo email
Aggiorna indirizzo email
E' stata inviata una email di conferma al nuovo indirizzo che hai specificato, la procedura di aggiornamento sarà completa non appena selezionerai il link di conferma.
Aggiorna indirizzo email
Si è verificato un errore durante la procedura di aggiornamento. Riprovare più tardi
Caricamento in corso...
Hande is touching iPhone
           
Poštovanje prije svega drugoga.
PSS centrala izrazito se bori protiv svih aktivnosti koje nisu u skladu sa zaštitom i oèuvanjem prirode i posveæena je edukaciji ronilaca u smjeru oèuvanja podvodnog svijeta.
PSS je pokrenuo WED projekt (akronim za "Water - Environment - Divers", Voda - Okoliš - Ronioci.) u cilju promicanja zaštite okoliša i morskog ekosustava

Mi to stvarno radimo.

Motiviramo teèajce s našim programima i materijalima, da se ponašaju odgovorno prema podvodnom ambijentu u kome smo mi samo gosti.
Educiramo teèajce da u vodi koriste tehnike i slijede pravila na naèin da se mogu integrirati u morski ambijent bez da ga ošteæuju ili da na neki naèin remete osjetljivu ravnotežu tog osjetljivog sustava.
Sponzoriramo neprofitne znanstvene projekte kojima je cilj zaštita i oèuvanje okoliša.
Suraðujemo takoðer sa državnim institucijama kojima je cilj zaštita prirode.
Podržavamo dogaðaje i inicijative koje promoviraju oèuvanje prirode.
Osim toga educiramo PSS profesionalce u podruèju ekologije mora da bi imali najnovije informacije i bili svjesni problema vezanih za podruèje mora i morskog eko sustava.
Small everyday gestures.

Male svakodnevne geste. Osobni stavovi svih PSS profesionalnih èlanova su osnova na kojoj je bazirano poštovanje prema podvodnom ambijentu i svijest za potrebom oèuvanja tog svijeta koju prenosimo ronilaèkoj populaciji.

Ali iznad svega, naše svakodnevno ponašanje (kao što je nošenje mrežice na uron da bi se skupile plastiène boce s morskog dna) je najvažnije. Dobar osobni primjer takoðer pomaže u poduèavanju buduæih ronioca da postanu zaljubljenici u podmorje.


Uvijek posebni
Oni koji izaberu PSS uvijek žele da se istièu.
Zbog toga smo i stvorili "Spesijal Edition" karticu.

Zahtjev za izdavanje kartice obuhvaæa i potporu, "WED" programa (Water Environment Diver) , projekt stvoren da podrži zaštitu morskog eko sustava.

daje podršku projektu "Usvoji kornjaèu".

koji radimo u suradnji sa Anton Dorn Zoologijskim centrom za zaštitu i rehabilitaciju ozlijeðenih kornjaèa; Osmatranje plaža na kojima se mrijeste, poveæanje svijesti o važnosti njihove zaštite kod lokalne populacije u cilju oèuvanja zajednice i odgovornog upravljanja morskim eko sustavom u cjelini.

EVO - Od strane najnaprednije ronilaèke asocijacije.
Pronaði više o edukaciji koja je izmijenila svijet ronjenja.
Pronaði zašto
Instructor Crossover Program
we have created the best programme possible so you can realize your desire to cross over to PSS
Proèitaj više
WED Project
Podržati i zaštititi podvodni ekosustav.
Poveznica
PSS standardi
Postati dio RSTC-a kvalificira PSS kao meðunarodnu ronilaèku trening agenciju.
Proèitaj više