PSS - PSS Worldwide

SJEKK SERTIFISERING

E-HANDEL

BLI EN INSTRUKTØR

EVO

OPPLÆRING

KURS

Email
Password
Gjenopprett passord
Email
Gjenopprett passord
Ti informiamo che a breve riceverai una e-mail che ti permetterà di modificare la tua password
Gjenopprett passord
Username non trovato in archivio.
Aggiorna indirizzo email
Aggiorna indirizzo email
E' stata inviata una email di conferma al nuovo indirizzo che hai specificato, la procedura di aggiornamento sarà completa non appena selezionerai il link di conferma.
Aggiorna indirizzo email
Si è verificato un errore durante la procedura di aggiornamento. Riprovare più tardi
Caricamento in corso...

Jump into PSS World

And enjoy teaching at 360 degrees

Jump into PSS World

And enjoy teaching at 360 degrees

            
Det beste, men med respekt for andre
PSS Worldwide er en av de viktigste dykkerkursagentene I verden. Gjennom lidenskapelige proffer så organisasjonen dagens lys for mer enn 25 år siden. I dag utdanner PSS mange tusen dykkere hvert år.

PSS Worldwide er en del av det store utvalget av dykkerkurs relatert til RSTC Europe, som kun inkluderer de viktigste internasjonale kursaktørene som sine medlemmer.

Medlemskap i RSTC kvalifiserer sine medlemmer, ut ifra felles minimumsstandarder, som internasjonalt anerkjente organisasjoner.

Regelverket for dykkerkurs med PSS stemmer overens med direktivene for EU (EN standard) og til ISO-standardene (International Organization for Standardization).Denne konformiteten er essensiell med tanke på å operere I henhold til forskriftene innenfor EU og verden generelt.
Opplæring I 360 grader

PSS Worldwide håndterer opplæring av dykkere på alle nivå og I alle aktiviteter, fra fridykking til til recreational dykking, fra grottedykking til technical dykking. Denne allsidigheten tillater oss å tilfredsstille kravene fra alle slags dykkere.
PSS Worldwide’s utdanningsaktiviteter organiseres i fire kategorier:
FREE DIVING: Kurs innenfor snorkeling og fridykking.
RECREATIONAL: Dykkerkurs innenfor recreational dykking med luft, nitrox, ikke under 40 meter (130 feet) og innenfor no-decompression stop dykkertider.
TECHNICAL: Technical dykkerkurs med bruk av ulike gassmikser, som går utover alle grensene for recreational kurs.
EMERGENCY: Kurs I ledelse I nødssituasjoner, generellt og spesifikt til dykkeraktiviteter.
Det er ikke for alle.

Divemasters og Assistant Instructors sertifisert av anerkjente kursagenter kan bli PSS Scuba Instructors.

Expert Free Divers som ønsker å undervise I fridykking, kan kvalifisere seg som PSS Free Diving Instructors.

PSS Scuba Instructors med lang technical dykkererfaring kan bli Technical Instructors.

Scuba Instructors og Free Diving Instructors kan bli Emergency Instructors.

Kvalifikasjoner for PSS-profesjonelle er anerkjent internasjonalt og kvalifiserer den sertifiserte til å ledsage og instruere scuba-dykkere og fridykkere.

Takket være kvaliteten på undervisningsprogrammet, som har gjort PSS Worldwide kjent over hele verden, får PSS-profesjonelle den beste tilgjengelige treningen. Av denne grunn har PSS et ypperlig renomé på et internasjonalt nivå.

For information write to: info@pssww.org

EVO - Fra det mest avant-garde dykkeropplæringsbyrået.
Finn ut mer om treningsmetoden som er misunnelig i dykkingens verden.
finn ut hvorfor
Instructor Crossover Program
vi har skapt det beste mulige programmet slik at du kan oppnå ønsket ditt om å gå over til PSS
Finn ut mer
WED Project
For å støtte og beskytte det marine økosystemet.
Lenke
PSS' standarder
Å være en del av RSTC kvalifiserer PSS som et internasjonal dykkerkursbyrå.
Les mer